Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Tân tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 15/07/2020 09:33:16

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Sáng ngày 06/7/2020, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Tân tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lục Văn Ba Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Tân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kỳ Tân Hà Văn Nguyệt chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020. Ngay từ những ngày đầu năm 2020 Ủy ban nhân dân xã đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, trọng tâm là tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Sáu tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã Kỳ Tân tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt so với cùng kỳ và cả kế hoạch đặt ra cho cả năm 2020.

Tổng diện tích gieo trồng đạt 357ha đạt 59,5% KH năm.

Số lượng gia súc, gia cầm của xã tính đến tháng 6 năm 2020: Đàn trâu: 325 con, đạt 38,7% KH năm; Đàn bò: 767 con, đạt 79,1% KH; năm; Đàn dê: 125 con, đạt 125% KH năm; Đàn lợn: 280 con, đạt 22% KH năm; Đàn gia cầm: 15.000 con, đạt 67% KH năm.

Ngày 30 tháng 01 năm 2020 (06/01 ÂL) UBND xã đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây dịp xuân Canh Tý năm 2020 đã tiến hành trồng tại khuôn viên Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã, khu miếu thờ Đon Ban và các trục đường liên thôn, các nhà văn hóa thôn được trên 300 cây các loại gồm cây đa, cây cảnh và các cây lâm nghiệp khác, đến tháng 6 đã trồng được 5.000 cây phân tán các loại. Trồng rừng tập trung đạt 112ha chủ yếu là keo, luồng. Thụ lý 03 đơn xin khai thác gỗ rừng trồng.

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 3.382.220.000 đồng đạt 60,9% kế hoạch năm.

Chi ngân sách 6 tháng đầu năm3.227.220.000 đồng, đạt 58,2% so với dự toán huyện giao đầu năm.

Đã tích cực thu hút các nguồn vốn đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng cơ bản vào xã, 6 tháng đầu năm thực hiện thi công được một số hạng mục công trình như sau: Thực hiện hoàn thành thi công công trình tu sửa trường Mầm non Kỳ Tân chuẩn bị cho xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2; Thực hiện hoàn thành mương Phai Bá thôn Bo Thượng thuộc nguồn vốn BQL khai thác Thủy lợi huyện Bá Thước; Thực hiện hoàn thành 60% thi công công trình nhà văn hóa thôn Pặt thuộc chương trình 135 năm 2020; Hoàn thành hồ sơ các hộ tham gia dự án hỗ trợ PTSX: Bò cái sinh sản thuộc chương trình 135 năm 2020.

Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của các cấp đến nhân dân luôn được duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả cao, 6 tháng đầu năm lên được 36 Băng zôn, 20 lượt bảng tin, có 95% số hộ treo cờ Đảng cờ Tổ quốc trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước.

Đài truyền thanh xã phát và truyền tin 322 tin bài và các thông báo quan trọng khác của địa phương.

Thực hiện phong trào thắp sáng làng quê, lắp đặt cột đèn chiếu sáng trước cổng nhà, đến hiện tại dọc trục đường quốc lộ 217 có 100% số hộ thực hiện, các trục đường liên thôn khác thực hiện đạt 80%.

Đến nay xã Kỳ Tân có 933 hộ, trong đó còn 84 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 09%; còn 337 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 36,1%.

Thưc hiện chương trình hỗ trợ của Chính phủ về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã tích cực tiến hành rà soát lập danh sách các đối tượng bị ảnh hưởng, tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và hội trường các thôn, phối hợp với Bưu điện tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng theo đúng chế độ chính sách, đảm bảo thời gian chi trả theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định. Đặc biệt, đã dành thời gian trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của công dân nên số lượng công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh giảm đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm 2020, lãnh đạo UBND đã tiếp 18 lượt công dân đến kiến nghị giải quyết các sự việc, nội dung kiến nghị chủ yếu liên quan đến đất đai và chế độ chính sách.

Công tác tiếp dân tại bộ phận một cửa, việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, giải quyết đúng hạn. Các đơn thư khiếu nại của công dân được xem xét giải quyết kịp thời, đúng trình tự. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã tiếp nhận 711 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 711 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Trong đó: lĩnh vực nông nghiệp 02 hồ sơ; lĩnh vực Chứng thực 344 hồ sơ; lĩnh vực đất đai 88 hồ sơ; lĩnh vực CSXH 19 hồ sơ; lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú 74 hồ sơ; lĩnh vực hộ tịch 104 hồ sơ; lĩnh vực tài chính 8 hồ sơ; lĩnh vực hoạt động tín dụng 66 hồ sơ; tiếp nhận 2 đơn thư.

Đã tổ chức triển khai Kế hoạch về duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được và 3 thôn đã đạt chuẩn NTM từ năm 2016 - 2019, phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, công chức phụ trách việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí XDNTM của 3 thôn đạt chuẩn, xây dựng kế hoạch để phấn đấu hoàn thành thêm các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia XDNTM trong năm 2020.

Năm 2019 xã Kỳ Tân đã được tỉnh công nhận xã an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân xã đã tích cực triển khai các nhiệm vụ để giữ vững xã đạt chuẩn về an toàn thực phẩm trong năm 2020.

Ủy ban Nhân dân xã đã triển khai kịp thời, nhanh chóng các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp và của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân xã. Đã xây dựng thành các Chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo công chức chuyên môn, các thôn tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo công chức chuyên môn xây dựng các chương trình hành động, chương trình công tác bám sát với các yêu cầu nhiệm vụ thực hiện trong từng tuần, từng tháng, tùng quý, thường xuyên trao đổi lắng nghe phản hồi từ công chức chuyên môn, các thôn để để đưa ra chỉ đạo bám sát thực tế, giải quyết ngay những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm túc trực chỉ huy, trực SSCĐ. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2020 theo đúng kế hoạch, có 8 thanh niên nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập theo kế hoạch của cấp trên.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, không có vụ việc nào xảy ra. Nhìn chung tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2020 xảy ra 01 vụ trộm cắp tài sản (đã chuyển huyện giải quyết). Công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đạt được một số kết quả tích cực, trong đó: Vận động thu được 7 súng kíp, 2 súng cồn, 2 nòng súng kíp, 1 nòng súng cồn.

Từ những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các tháng còn lại phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu chu yếu theo kế hoạch năm 2020 như sau:

Tốc độ tăng giá trị sản xuất: 16,5%; Tổng vốn huy động đầu tư phát triển: 29 tỷ đồng. Phấn đấu xây dựng xã về đích đạt chuẩn về Y tế; Về đầu tư xây dựng cơ bản phấn đấu 6 tháng cuối năm 202 triển khai xây dựng các công trình đã được các cấp phê duyệt: Công trình Sân vận động khu trung tâm văn hóa xã; Công trình tiếp nối đường giao thông đi thôn Bo Thượng; mương phai Bá thôn Bo Thượng; Đập bai Héo thôn Hiềng; Tràn giao thông khu dân cư mới thôn Hiềng; Đường nội đông thôn Pặt. Sản lương lương thực có hạt: 1820 tấn. Diện tích cây trồng chủ yếu hàng năm đạt 600ha. Tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt 8,9%. Thu nhập bình quân đầu người/năm: 26 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm: 6,5%.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Lục Văn Ba đề nghị Ủy ban nhân dân xã cùng các đồng chí cán bộ cấp xã thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2020.

Thực hiện: Hà Khương

Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Tân tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Đăng lúc: 15/07/2020 09:33:16 (GMT+7)

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Sáng ngày 06/7/2020, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Tân tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lục Văn Ba Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Tân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kỳ Tân Hà Văn Nguyệt chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020. Ngay từ những ngày đầu năm 2020 Ủy ban nhân dân xã đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, trọng tâm là tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Sáu tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã Kỳ Tân tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt so với cùng kỳ và cả kế hoạch đặt ra cho cả năm 2020.

Tổng diện tích gieo trồng đạt 357ha đạt 59,5% KH năm.

Số lượng gia súc, gia cầm của xã tính đến tháng 6 năm 2020: Đàn trâu: 325 con, đạt 38,7% KH năm; Đàn bò: 767 con, đạt 79,1% KH; năm; Đàn dê: 125 con, đạt 125% KH năm; Đàn lợn: 280 con, đạt 22% KH năm; Đàn gia cầm: 15.000 con, đạt 67% KH năm.

Ngày 30 tháng 01 năm 2020 (06/01 ÂL) UBND xã đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây dịp xuân Canh Tý năm 2020 đã tiến hành trồng tại khuôn viên Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã, khu miếu thờ Đon Ban và các trục đường liên thôn, các nhà văn hóa thôn được trên 300 cây các loại gồm cây đa, cây cảnh và các cây lâm nghiệp khác, đến tháng 6 đã trồng được 5.000 cây phân tán các loại. Trồng rừng tập trung đạt 112ha chủ yếu là keo, luồng. Thụ lý 03 đơn xin khai thác gỗ rừng trồng.

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 3.382.220.000 đồng đạt 60,9% kế hoạch năm.

Chi ngân sách 6 tháng đầu năm3.227.220.000 đồng, đạt 58,2% so với dự toán huyện giao đầu năm.

Đã tích cực thu hút các nguồn vốn đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng cơ bản vào xã, 6 tháng đầu năm thực hiện thi công được một số hạng mục công trình như sau: Thực hiện hoàn thành thi công công trình tu sửa trường Mầm non Kỳ Tân chuẩn bị cho xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2; Thực hiện hoàn thành mương Phai Bá thôn Bo Thượng thuộc nguồn vốn BQL khai thác Thủy lợi huyện Bá Thước; Thực hiện hoàn thành 60% thi công công trình nhà văn hóa thôn Pặt thuộc chương trình 135 năm 2020; Hoàn thành hồ sơ các hộ tham gia dự án hỗ trợ PTSX: Bò cái sinh sản thuộc chương trình 135 năm 2020.

Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của các cấp đến nhân dân luôn được duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả cao, 6 tháng đầu năm lên được 36 Băng zôn, 20 lượt bảng tin, có 95% số hộ treo cờ Đảng cờ Tổ quốc trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước.

Đài truyền thanh xã phát và truyền tin 322 tin bài và các thông báo quan trọng khác của địa phương.

Thực hiện phong trào thắp sáng làng quê, lắp đặt cột đèn chiếu sáng trước cổng nhà, đến hiện tại dọc trục đường quốc lộ 217 có 100% số hộ thực hiện, các trục đường liên thôn khác thực hiện đạt 80%.

Đến nay xã Kỳ Tân có 933 hộ, trong đó còn 84 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 09%; còn 337 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 36,1%.

Thưc hiện chương trình hỗ trợ của Chính phủ về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã tích cực tiến hành rà soát lập danh sách các đối tượng bị ảnh hưởng, tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và hội trường các thôn, phối hợp với Bưu điện tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng theo đúng chế độ chính sách, đảm bảo thời gian chi trả theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định. Đặc biệt, đã dành thời gian trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của công dân nên số lượng công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh giảm đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm 2020, lãnh đạo UBND đã tiếp 18 lượt công dân đến kiến nghị giải quyết các sự việc, nội dung kiến nghị chủ yếu liên quan đến đất đai và chế độ chính sách.

Công tác tiếp dân tại bộ phận một cửa, việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, giải quyết đúng hạn. Các đơn thư khiếu nại của công dân được xem xét giải quyết kịp thời, đúng trình tự. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã tiếp nhận 711 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 711 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Trong đó: lĩnh vực nông nghiệp 02 hồ sơ; lĩnh vực Chứng thực 344 hồ sơ; lĩnh vực đất đai 88 hồ sơ; lĩnh vực CSXH 19 hồ sơ; lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú 74 hồ sơ; lĩnh vực hộ tịch 104 hồ sơ; lĩnh vực tài chính 8 hồ sơ; lĩnh vực hoạt động tín dụng 66 hồ sơ; tiếp nhận 2 đơn thư.

Đã tổ chức triển khai Kế hoạch về duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được và 3 thôn đã đạt chuẩn NTM từ năm 2016 - 2019, phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, công chức phụ trách việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí XDNTM của 3 thôn đạt chuẩn, xây dựng kế hoạch để phấn đấu hoàn thành thêm các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia XDNTM trong năm 2020.

Năm 2019 xã Kỳ Tân đã được tỉnh công nhận xã an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân xã đã tích cực triển khai các nhiệm vụ để giữ vững xã đạt chuẩn về an toàn thực phẩm trong năm 2020.

Ủy ban Nhân dân xã đã triển khai kịp thời, nhanh chóng các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp và của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân xã. Đã xây dựng thành các Chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo công chức chuyên môn, các thôn tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo công chức chuyên môn xây dựng các chương trình hành động, chương trình công tác bám sát với các yêu cầu nhiệm vụ thực hiện trong từng tuần, từng tháng, tùng quý, thường xuyên trao đổi lắng nghe phản hồi từ công chức chuyên môn, các thôn để để đưa ra chỉ đạo bám sát thực tế, giải quyết ngay những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm túc trực chỉ huy, trực SSCĐ. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2020 theo đúng kế hoạch, có 8 thanh niên nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập theo kế hoạch của cấp trên.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, không có vụ việc nào xảy ra. Nhìn chung tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2020 xảy ra 01 vụ trộm cắp tài sản (đã chuyển huyện giải quyết). Công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đạt được một số kết quả tích cực, trong đó: Vận động thu được 7 súng kíp, 2 súng cồn, 2 nòng súng kíp, 1 nòng súng cồn.

Từ những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các tháng còn lại phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu chu yếu theo kế hoạch năm 2020 như sau:

Tốc độ tăng giá trị sản xuất: 16,5%; Tổng vốn huy động đầu tư phát triển: 29 tỷ đồng. Phấn đấu xây dựng xã về đích đạt chuẩn về Y tế; Về đầu tư xây dựng cơ bản phấn đấu 6 tháng cuối năm 202 triển khai xây dựng các công trình đã được các cấp phê duyệt: Công trình Sân vận động khu trung tâm văn hóa xã; Công trình tiếp nối đường giao thông đi thôn Bo Thượng; mương phai Bá thôn Bo Thượng; Đập bai Héo thôn Hiềng; Tràn giao thông khu dân cư mới thôn Hiềng; Đường nội đông thôn Pặt. Sản lương lương thực có hạt: 1820 tấn. Diện tích cây trồng chủ yếu hàng năm đạt 600ha. Tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt 8,9%. Thu nhập bình quân đầu người/năm: 26 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm: 6,5%.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Lục Văn Ba đề nghị Ủy ban nhân dân xã cùng các đồng chí cán bộ cấp xã thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2020.

Thực hiện: Hà Khương

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)