UBND xã sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Ngày 04/10/2018 10:29:01

UBND xã sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Sáng 01/10/2018, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Tân tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lục Văn Ba, Bí thư Đảng ủy và toàn thể các đồng chí cán bộ cấp xã. Chủ tịch UBND xã Hà Văn Nguyệt chủ trì Hội nghị.

Trong 9 tháng, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninhcủa xãtiếp tục chuyển biến tích cực,một số chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt so với cùng kỳ, kế hoạch đặt ra cho cả năm 2018.

Tổng diện tích gieo trồng đạt 652ha, tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 109% KH năm. Sản lượng lương thực có hạt 1681,5 tấn, tăng 4% so với cùng kỳ, đạt 90% KH năm. Diện tích lúa đạt 315ha tăng 13,6% so với cùng kỳ, đạt 136% KH năm. Diện tích ngô đạt 48 ha, giảm 46% so với cùng kỳ, đạt 68,6% KH năm. Cây mía 11 ha, đạt 220% KH năm, tăng 120% so với cùng kỳ. Các loại cây trồng khác rau, đậu các loại 37ha; cây hằng năm khác 31ha. Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng của xã tăng 5%. Thu ngân sách nhà nước gần 5 tỷ đồng, đạt trên 85%. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn cơ bản hoàn thành, khối lượng đạt trên 80%. Thực hiện xong việc đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn, số lô đất thực hiện đấu giá 26 lô. Vận động nhân dân thôn Buốc Bo ra ở tại khu tái định cư theo quy hoạch. Xác định tại thực địa đất tranh chấp giữa các hộ dân xã Kỳ Tân với các hộ dân xã Văn Nho tại vị trí đồi Hón Cần, đang trong quá trình hiệp thương. Xác định tại thực địa đất tranh chấp giữa các hộ dân xã Kỳ Tân với các hộ dân xã Thiết Kế, đang trong quá trình hiệp thương.

Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa được triển khai kịp thời, các hoạt động tuyên truyền, tổ chức hoạt động văn hóa thể thao trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và Nhà nước. Trong các ngày lễ lớn, các dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước 95% hộ dân treo cờ Đảng và cờ tổ quốc. Trong 9 tháng đầu năm 2018 lên được 56 băng zôn, 45 lượt bản tin. Tuyên truyền trên đài truyền thanh của xã được 280 tin bài và các thông tin khác của địa phương. Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể thường xuyên soạn tin bài tuyên truyền vận động, đồng thời xuống các thôn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác bảo vệ cảnh quan, môi trường. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được triển khai sâu rộng đến nhân dân, đã nâng cao ý thức của nhân dân, nhìn chung đã áp dụng thành công trên toàn xã qua đó nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa của nhân dân. Tham gia giải thi văn hóa văn nghệ do huyện tổ chức, đạt giải khuyến khích toàn đoàn, giải A tiết mục văn nghệ, giải ba thi người đẹp trong trang phục dân tộc. Các hoạt động phong trào thể dục, thể thao của xã sôi động, nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hăng hái, tham gia Đại hội thể thao của huyện đạt giải nhất bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ đạt giải ba, giải ba đẩy gậy cá nhân.

Tổ chức tốt công tác khám tuyển quân năm 2018 có 08 thanh niên tuyển giao quân tham gia nhập ngũ đủ chỉ tiêu trên giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2018 đạt đơn vị loại giỏi. Nhìn chung tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế luôn được giữ vững ổn định.

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong 3 tháng cuối năm 2018, Chủ tịch UBND xã Hà Văn Nguyệt yêu cầu các công chức chuyên môn và các thôn theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và tình hình diễn biến trên cây trồng, vật nuôi để chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh kịp thời hiệu quả; Từ những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm xã phấn đấu thực hiện để đạt các nhiệm vụ trọng tâm: Tốc độ tăng giá trị sản xuất 15%; Thu nhập bình quân đầu người 18,6triệu đồng/người/năm; Tổng diện tích cây trồng chủ yếu đạt 600 ha; Tăng tổng đàn gia súc lên 5%; Khởi công xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã; Được công nhận thêm 1 thôn đạt chuẩn NTM, nâng tỷ lệ thôn đạt chuẩn NTM của xã lên 50%; Xã được công nhận thêm 1 tiêu chí Nông thôn mới; Thực hiện tốt công tác sát nhập thôn theo văn bản hướng dẫn của cấp trên. Xây dựng phương án sản xuất vụ Đông đảm bảo theo nông lịch, cơ cấu giống hợp lý, triển khai sản xuất đảm bảo thời vụ.

Bí thư Đảng ủy xã Lục Văn Ba phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Lục Văn Ba đề nghị Ủy ban nhân dân xã cùng các đồng chí cán bộ cấp xã thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, UBND xã để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2018.

Thực hiện: Hà Khương

UBND xã sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Đăng lúc: 04/10/2018 10:29:01 (GMT+7)

UBND xã sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Sáng 01/10/2018, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Tân tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lục Văn Ba, Bí thư Đảng ủy và toàn thể các đồng chí cán bộ cấp xã. Chủ tịch UBND xã Hà Văn Nguyệt chủ trì Hội nghị.

Trong 9 tháng, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninhcủa xãtiếp tục chuyển biến tích cực,một số chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt so với cùng kỳ, kế hoạch đặt ra cho cả năm 2018.

Tổng diện tích gieo trồng đạt 652ha, tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 109% KH năm. Sản lượng lương thực có hạt 1681,5 tấn, tăng 4% so với cùng kỳ, đạt 90% KH năm. Diện tích lúa đạt 315ha tăng 13,6% so với cùng kỳ, đạt 136% KH năm. Diện tích ngô đạt 48 ha, giảm 46% so với cùng kỳ, đạt 68,6% KH năm. Cây mía 11 ha, đạt 220% KH năm, tăng 120% so với cùng kỳ. Các loại cây trồng khác rau, đậu các loại 37ha; cây hằng năm khác 31ha. Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng của xã tăng 5%. Thu ngân sách nhà nước gần 5 tỷ đồng, đạt trên 85%. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn cơ bản hoàn thành, khối lượng đạt trên 80%. Thực hiện xong việc đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn, số lô đất thực hiện đấu giá 26 lô. Vận động nhân dân thôn Buốc Bo ra ở tại khu tái định cư theo quy hoạch. Xác định tại thực địa đất tranh chấp giữa các hộ dân xã Kỳ Tân với các hộ dân xã Văn Nho tại vị trí đồi Hón Cần, đang trong quá trình hiệp thương. Xác định tại thực địa đất tranh chấp giữa các hộ dân xã Kỳ Tân với các hộ dân xã Thiết Kế, đang trong quá trình hiệp thương.

Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa được triển khai kịp thời, các hoạt động tuyên truyền, tổ chức hoạt động văn hóa thể thao trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và Nhà nước. Trong các ngày lễ lớn, các dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước 95% hộ dân treo cờ Đảng và cờ tổ quốc. Trong 9 tháng đầu năm 2018 lên được 56 băng zôn, 45 lượt bản tin. Tuyên truyền trên đài truyền thanh của xã được 280 tin bài và các thông tin khác của địa phương. Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể thường xuyên soạn tin bài tuyên truyền vận động, đồng thời xuống các thôn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác bảo vệ cảnh quan, môi trường. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được triển khai sâu rộng đến nhân dân, đã nâng cao ý thức của nhân dân, nhìn chung đã áp dụng thành công trên toàn xã qua đó nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa của nhân dân. Tham gia giải thi văn hóa văn nghệ do huyện tổ chức, đạt giải khuyến khích toàn đoàn, giải A tiết mục văn nghệ, giải ba thi người đẹp trong trang phục dân tộc. Các hoạt động phong trào thể dục, thể thao của xã sôi động, nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hăng hái, tham gia Đại hội thể thao của huyện đạt giải nhất bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ đạt giải ba, giải ba đẩy gậy cá nhân.

Tổ chức tốt công tác khám tuyển quân năm 2018 có 08 thanh niên tuyển giao quân tham gia nhập ngũ đủ chỉ tiêu trên giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2018 đạt đơn vị loại giỏi. Nhìn chung tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế luôn được giữ vững ổn định.

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong 3 tháng cuối năm 2018, Chủ tịch UBND xã Hà Văn Nguyệt yêu cầu các công chức chuyên môn và các thôn theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và tình hình diễn biến trên cây trồng, vật nuôi để chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh kịp thời hiệu quả; Từ những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm xã phấn đấu thực hiện để đạt các nhiệm vụ trọng tâm: Tốc độ tăng giá trị sản xuất 15%; Thu nhập bình quân đầu người 18,6triệu đồng/người/năm; Tổng diện tích cây trồng chủ yếu đạt 600 ha; Tăng tổng đàn gia súc lên 5%; Khởi công xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã; Được công nhận thêm 1 thôn đạt chuẩn NTM, nâng tỷ lệ thôn đạt chuẩn NTM của xã lên 50%; Xã được công nhận thêm 1 tiêu chí Nông thôn mới; Thực hiện tốt công tác sát nhập thôn theo văn bản hướng dẫn của cấp trên. Xây dựng phương án sản xuất vụ Đông đảm bảo theo nông lịch, cơ cấu giống hợp lý, triển khai sản xuất đảm bảo thời vụ.

Bí thư Đảng ủy xã Lục Văn Ba phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Lục Văn Ba đề nghị Ủy ban nhân dân xã cùng các đồng chí cán bộ cấp xã thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, UBND xã để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2018.

Thực hiện: Hà Khương

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)