5 tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi "Sáng tác Biểu tượng tỉnh Thanh Hóa"

Với mong muốn lựa chọn một mẫu biểu tượng tiêu biểu, thể hiện nét riêng về con người, lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của Xứ Thanh để làm biểu tượng tỉnh Thanh Hóa nhằm phục vụ các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, các sự kiện văn hóa xã hội của tỉnh, tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi "Sáng tác Biểu tượng tỉnh Thanh Hóa".

Tin tức sự kiện

5 tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi "Sáng tác Biểu...5 tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi "Sáng tác Biểu tượng tỉnh Thanh Hóa"
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh...Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019
Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng...Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
MTTQ Việt Nam xã Kỳ Tân tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XX...MTTQ Việt Nam xã Kỳ Tân tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2019 - 2024
UBND xã sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3...UBND xã sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
Sơ kết 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối...Sơ kết 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã Kỳ Tân tổ chức Hội...Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã Kỳ Tân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã Kỳ Tân tổ chức...Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã Kỳ Tân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Công tác xây dựng đảng

Tin văn hóa - xã hội

An ninh quốc phòng