Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 25/06/2019 07:29:28

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. Ngay từ những ngày đầu năm 2019 cấp ủy chính quyền xã đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, trọng tâm là tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới và xây dựng các cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, đảm bảo quốc phòng, an ninh, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 cụ thể như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kinh tế

1.1 Sản xuất nông nghiệp:

- Trồng trọt:

+ Kết quả sản xuất vụ Đông năm 2018-2019: Diện tích ngô dầy làm thức ăn chăn nuôi là 45/50 ha, đạt 90% KH, năng suất đạt 34 tấn/ha. Rau các loại đạt 25/25 ha đạt 100% KH, đậu các loại 1/1ha đạt 100% KH.

+ Tình hình sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2019: Diện tích trồng lúa 137ha vượt KH 1%, năng suất đạt 55 tạ/ha tăng 5,7% so với cùng kỳ, sản lượng đạt trên 753,5 tấn tăng 38 tấn so với cùng kỳ.

+ Diện tích gieo trồng ngô 32/45ha đạt 71% KH năm, diện tích sắn nguyên liệu 30ha đạt 100% KH năm, mía đạt 10,2ha. Các loại cây trồng khác bao gồm rau đậu và cây hằng năm khác đạt 85ha, thực hiện mô hình dong riềng 4,3ha.

+ Tổng diện tích gieo trồng đạt 341,3ha đạt 57% KH năm.

+ Sản lượng lương thực có hạt được 806 tấn, đạt 49% KH năm.

- Chăn nuôi: Theo thống kê, hiện tại tổng đàn gia súc xã Kỳ Tân có sự sụt giảm mạnh về số lượng, nguyên nhân chủ yếu do nhiều hộ dân không tái đàn và dịch bệnh xảy ra ở lợn, cụ thể số lượng đàn gia súc như sau:

+

Đàn trâu:

435 con

giảm 46,6%, đạt 54% KH năm.

+

Đàn bò:

763 con

giảm 33,2%, đạt 77,9% KH năm.

+

Đàn dê:

160 con

giảm 74,3%, đạt 53% KH năm

+

Đàn lợn:

514 con

giảm 60,5%, đạt 48,3% KH năm

+

Đàn gia cầm:

24000 con

giảm 9,4%, đạt 88,9% KH năm

- Kết quả tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 2019:

+ Tổng số văc xin đã nhận từ Trạm thú y: Tụ huyết trùng trâu bò 980 liều; Lở mồm long móng trâu bò 850 liều; Dịch tả lợn 450 liều; Tụ dấu lợn 160 liều; Cúm gia cầm h5n1 6000 liều; Dại chó mèo 240 liều, số tiền vắc xin là 5.627.000 đồng.

+ Kết quả tiêm: Trâu bò được 543 con, chó được 77 con, lợn 106 con, gia cầm 200 con, thu tiền tiêm được 2.171.000 đồng, còn nợ tiền vắc xin cho Trạm thú y sau khi trừ đi số thu là 3.456.000 đồng.

- Ngày 29/5/2019 xã Kỳ Tân đã phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên, UBND xã đã khẩn trương, nghiêm túc tiến hành các biện pháp dập dịch theo chỉ đạo của các cấp, tính đến ngày 12/6/2019 đã phát hiện 3 ổ dịch ở 3 hộ gia đình, số lợn đã tiêu hủy là 1.659 kg, hóa hóa chất đã phun 98 lít, 9 tạ vôi bột.

- Lâm nghiệp: Ngày 11/02/2019 (07/01 ÂL) UBND xã Kỳ Tân đã tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Kỷ Hợi năm 2019. Ngay sau buổi lễ phát động toàn xã đã trồng được 20 cây ban trắng dọc quốc lộ 217, 30 cây cau lùn trong khuôn viên UBND xã và đài tưởng niêm các anh hùng liệt sĩ, 6 cây vú sữa tại khuôn viên trạm y tế xã Kỳ Tân, 25 cây sấu tại khuôn viên các trường trên địa bàn, trồng được hơn 150 cây ăn quả, cây lâm nghiệp các loại tại các thôn trên địa bàn xã. Hiện tại toàn xã trồng được 36ha rừng tập trung; 6.000 cây phân tán các loại vượt xa KH đã đề ra. Tình hình an ninh rừng tương đối ổn định không có vi phạm lâm luật, không xảy ra cháy rừng, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng.

1.3 Tài chính ngân sách.

- Về thu ngân sách: Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 2.848.797.850 đồng.

Trong đó:

+ Thu điều tiết thuế: 11.214.000 đồng đạt 66,7% KH năm.

+ Thu thuế môn bài: 4.200.000 đồng đạt 140% KH năm.

+ Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên: 2.833.383.850 đồng.

- Về chi ngân sách: Chi ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 2.848.622.500 đồng.

Trong đó:

+ Chi lương, phụ cấp cán bộ xã, thôn bản: 2.437.842.500 đồng.

+ Chi hoạt động thường xuyên: 410.780.000 đồng

- Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Đã tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng được một số hạng mục công trình như sau: Khởi công xây dựng công trình Đường giao thông nối tiếp vào thôn Bo Thượng thuộc nguồn vốn Chương trình 135 năm 2019; khởi công xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông Bo Hạ đi Bo Thượng thuộc nguồn vốn Chương trình 135 năm 2019.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội.

2.1 Hoạt động Văn hóa thông tin:

Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của các cấp đến nhân dân luôn được duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả cao. 6 tháng đầu năm lên được 36 Băng zôn, 20 lượt bảng tin, có 95% số hộ treo cờ Đảng cờ Tổ quốc trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước. Đài truyền thanh xã phát và truyền tin 320 tin bài và các thông báo quan trọng khác của địa phương.

Vận động các hộ dân dọc quốc lộ 217 ở các thôn Hiềng; thôn Khà; thôn Buốc lắp cột điện thắp sáng trước cổng nhà, hiện nay đã có trên 60% số hộ có điện thắp sáng trước cổng. Tổ chức tuyên truyền vận động các thôn tổ chức trồng hoa và trồng cây tạo bóng mát, làm sạch môi trường dọc các trục đường, vận động nhân dân vệ sinh môi trường dọn đường làng ngõ xóm dọn dẹp được hơn 06 km đường giao thông nông thôn.

Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ mừng Đảng mừng xuân và tổ chức giao lưu văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ như ngày 8/3, 26/3; 30/4; 01/5;19/5/2019, nhiều hoạt động thể dục thể thao diễn ra trong quy mô toàn xã, các đơn vị giao lưu được 60 trận bóng chuyền nam, 20 trận bóng chuyền nữ. Thực hiện Kế hoạch xây dựng cơ quan kiểu mẫu, xã đã tổ chức thành lập 2 câu lạc bộ đó là câu lạc bộ Bóng chuyền và câu lạc bộ cầu lông cơ quan xã Kỳ Tân.

2.2 Chính sách xã hội:

- Lao động, giải quyết việc làm: Tích cực theo dõi tình hình lao động đi làm việc tại các công ty trong và ngoài nước (nhất là dịp trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi). Triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động. Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2019 các lao động đi làm tại các công ty trong nước ngày càng tăng góp phần giải quyết việc làm, đem lại thu nhập ổn định cho người lao động.

- Thực hiện chính sách Người có công, công tác Bảo trợ xã hội: Đến tháng 6/2019 xã có 42 đối tượng là người có công. Tiền chi trả cho các đối tượng tính đến tháng 4 năm 2019 (từ tháng 5 công tác chi trả chuyển sang bưu điện) như sau: Tiền chi trả thường xuyên là 313.536.000 đồng, quà lễ tết cho đối tượng chính sách 12.600.000 đồng, 61 suất bánh kẹo bảo hưng cho đối thờ cúng liệt sĩ. Tiền trợ cấp 1 lần 5.895.000 đồng. Thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 13 hồ sơ, trong đó có 6 hồ sơ đã được hưởng chế độ, 1 hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện, 1 bộ hồ sơ đang trong quá trình giải quyết, 5 bộ hồ sơ mai táng phí.

- Công tác BHYT, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em: Thực hiện tốt việc cấp phát, sửa, cắt giảm thẻ BHYT theo quy định. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được triển khai tích cực và đồng bộ.

- Công tác giảm nghèo: Hiện tại toàn xã còn có 159 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 16,86% (giảm 01 hộ nghèo so với đầu năm do chủ hộ đã chết và hộ chỉ có 01 khẩu), 238 hộ cận nghèo chiếm 25,05%. Trong dịp tết nguyên đán đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng người nghèo có: Quà Viettel cho 33 hộ nghèo mỗi hộ 500.000 đồng tiền mặt, 12 hộ nghèo được tặng quà quỹ thiện tâm mỗi suất là một túi quà và số tiền 400.000 đồng, đã cấp phát 3.015kg gạo cứu đói cho 201 khẩu nghèo.

2.2 Y tế:

Thực hiện tốt việc khám và điều trị cho bệnh nhân khi ốm đau, đảm bảo thuốc điều trị, đặc biệt là thuốc BHYT cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Tổng số lượt khám bệnh tại trạm: 1460 lượt; tổng số lượt điều trị: 43 lượt; Tổng số ngày điều trị tại trạm: 152 lượt; Bệnh nhân chuyển tuyến: 38 lượt. Công tác tiêm phòng cho trẻ em và phụ nữ mang thai được triển khai tốt. Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

2.3 Giáo dục:

- Nhìn chung công tác dạy và học của các khối trường chất lượng ngày càng được nâng cao, đã có thêm 1 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của xã lên 66,7%, đã đạt KH năm. Trong đó chất lượng giáo dục các khối trường như sau:

+ Khối Mầm non: Năm học 2018 - 2019 trường có 21 cán bộ giáo viên, trong đó 3 lãnh đạo quản lý, có 10 lớp với 349 cháu. Trường đã duy trì và tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn, đôn đốc nhắc nhở giáo viên phối kết hợp với phụ huynh trong các hoạt động CS&GD trẻ, động viên phụ huynh cho trẻ đến lớp chuyên cần, 100 % các nhóm, lớp thực hiện tốt chương trình GDMN.

+ Khối Tiểu học: Năm học 2018 - 2019 trường có 11 lớp với 328 học sinh, có 15 giáo viên, trong đó 2 cán bộ lãnh đạo quản lý. Về Chất lượng giáo dục: Tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt (tương đương học sinh giỏi) 30,5%; hoàn thành là 66,5%; chưa hoàn thành 3%, trường đã đạt các tiêu chí chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, không có hiện tượng tái mù chữ ở địa phương; tỷ lệ học sinh lên lớp và hoàn thành chương trình lớp học đạt 98,8 %; số học sinh đạt giải trong các kỳ thi, giao lưu cấp cụm, cấp huyện là: 28 em. Trong tháng 5 năm 2019 Trường Tiểu học được công nhận là Trường chuẩn quốc gia giai đoạn I.

+ Khối THCS: Trường hiện có 17 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó 2 lãnh đạo quản lý. Về quy mô trường lớp: Năm học 2018 - 2019 có 8 lớp với 216 học sinh tình hình duy trì sĩ số so với đầu năm đạt 100%. Về chất lượng giáo dục được giữ ổn định ở mức cao, chất lượng mũi nhọn được cải thiện, tham gia tốt các hoạt động giáo dục Kỹ năng sống đạt 1 giải Tư KHKT cấp huyện, 1 giải nhất cấp tỉnh thi Giao thông học đường. Kết quả xét tốt nghiệp đạt 100%, số học sinh giỏi 3,7%, số học sinh khá 35,6%; trung bình 58,8%, yếu 1,9%

2.4 Dân số - KHHGĐ:

Tính đến tháng 6 năm 2019 tổng số hộ toàn xã là 943 hộ, số khẩu là 4071 khẩu. Tình hình dân số tương đối ổn định, ít có biến động xảy ra. Công tác KHHGĐ, bảo về BMTE được được triển khai thường xuyên theo kế hoạch.

3. Địa chính - đất đai:

- Công tác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Hoàn thiện hồ sơ đo đạc chia tách đất lâm nghiệp, đã trình UBND huyện thẩm định. Đấu mối với đơn vị tư vấn đo đạc đất nhà ở để lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông báo đến nhân dân để thực hiện việc nộp tiền đo đạc. Lập xong hồ sơ trình UBND huyện thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhà ở 26 hồ sơ.

- Công tác hòa giải tranh chấp đất đai, quản lý đất đai: Thực hiện xong xác định diện tích đất công ích theo quy hoạch tại thôn Pặt đã tiến hành thực hiện đấu giá thầu lại.

- Hòa giải thành việc tranh chấp đất đai theo đơn kiến nghị của công dân 7 trường hợp, đã tiến hành hòa giải đúng trình tự theo quy định của pháp luật.

- Hoàn thành việc giải phóng mặt bằng công trình: Mở rộng, xây dựng trường mầm non Kỳ Tân; san lấp mặt bằng hành lang Quốc lộ 217 để trồng hoa, kết hợp giải tỏa hành lang các trường hợp hộ tái vi phạm; giải tỏa hành lang đường liên xã thôn Bo Hạ đi Bo Thượng để xây dựng đường bê tông nối tiếp tuyến đường.

4. Tư pháp - hộ tịch, Tiếp công dân - Bộ phận một cửa:

3.1 Tư pháp - hộ tịch.

Thực hiện việc đăng ký kết hôn cho 14 trường hợp, khai sinh 86 trường hợp (trong đó khai sinh đúng hạn 23, đăng ký khai sinh lại 63), khai tử 10 trường hợp, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24 người, xác minh hộ tịch 6 trường hợp, cấp trích lục khai sinh cho 87 lượt người. Tham gia hòa giải ở cơ sở 22 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 18 vụ việc, chuyển cấp trên giải quyết 4 vụ việc. Chứng thực 955 hồ sơ văn bằng. Thu phí, lệ phí chứng thực các hồ sơ văn bằng nộp ngân sách xã 1.910.000 đồng.

3.2 Tiếp công dân - Bộ phận một cửa:

- UBND xã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định. Đặc biệt, đã dành thời gian trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của công dân nên số lượng công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh giảm đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm 2019, lãnh đạo UBND đã tiếp 26 lượt công dân đến kiến nghị giải quyết các sự việc, nội dung kiến nghị chủ yếu liên quan đến đất đai và chế độ chính sách.

- Công tác tiếp dân tại bộ phận một cửa, việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, giải quyết đúng hạn. Các đơn thư khiếu nại của công dân được xem xét giải quyết kịp thời, đúng trình tự. Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tiếp nhận 1337 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 1337 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.Trong đó: lĩnh vực nông nghiệp 01 hồ sơ; lĩnh vực Chứng thực 955 hồ sơ; lĩnh vực đất đai 37 hồ sơ; lĩnh vực CSXH 31 hồ sơ; lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú 85 hồ sơ; lĩnh vực hộ tịch 228 hồ sơ.

- Công tác tham mưu cho UBND xã, lãnh đạo UBND xã để xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của UBND xã, lãnh đạo UBND xã, công tác phục vụ các hội nghị, tiếp khách cơ quan được triển khai được triển khai đầy đủ, đảm bảo theo kế hoạch công tác; các văn bản được soạn thảo đảm bảo đúng thể thức, kỹ thuật. Việc chấm công, quản lý tài sản cơ quan, được duy trì ổn định.

6. Hoạt động xây dựng nông thôn mới; vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Đã tổ chức triển khai Kế hoạch về duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được và 3 thôn đã đạt chuẩn NTM từ năm 2016 - 2018, phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, công chức phụ trách việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí XDNTM của 3 thôn đạt chuẩn, xây dựng kế hoạch để phấn đấu hoàn thành thêm các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia XDNTM của xã trong năm 2019 nâng tổng tiêu chí lên 13 tiêu chí.

- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng thôn điểm kiểu mẫu ở thôn Buốc, cơ quan kiểu mẫu tại cơ quan UBND xã, các ban ngành đoàn thể cùng với nhân dân thôn Buốc đã ra quân quyết liệt để nâng cao các tiêu chí NTM phù hợp với chuẩn thôn kiểu mẫu, cơ quan UBND xã đã triển khai tích cực các tiêu chí để xây dựng cơ quan văn hóa, chuẩn kiểu mẫu.

- Năm 2019 xã Kỳ Tân được giao chỉ tiêu xây dựng xã an toàn thực phẩm, 01 chuỗi thịt an toàn thực phẩm, 01 bếp ăn tập thể đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. UBND xã đã tích cực triển khai các giải pháp thực hiện như: Kiện toàn Ban chỉ đạo về quản lý ATTP, kiện toàn Ban nông nghiệp đầu mối quản lý ATTP, kiện toàn Tổ Giám sát cộng đồng thôn, Ban hành Quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo xã. Ban hành quy chế phối hợp với UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể tổ chức thông tin, tuyên truyền về ATTP. Thường xuyên lập đoàn kiểm tra giám sát các hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Đang xây dựng 01 bếp ăn tập thể, 01 lò giết mổ và 01 của hàng bán thực phẩm đạt chuẩn ATTP.

7. Hoạt động của các hội đặc thù trên địa bàn xã:

Các hội đặc thù trên địa bàn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và tuân thủ tôn chỉ, mục đích theo Điều lệ hội đã được phê duyệt; đảm bảo quyền và lợi ích của các hội viên khi tham gia tổ chức hội.

Nhìn chung, các đặc thù trên địa bàn xã đã có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của trên nhiều phương diện: Tập hợp, phản ánh yêu cầu, nguyện vọng và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; tích cực tuyên truyền, tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tính dân chủ và huy động các nguồn lực để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Các hội đặc thù tuỳ theo đặc điểm tình hình, khả năng của từng hội, đã tham gia tích cực tuyên truyền phổ biến các kiến thức khoa học, kỹ thuật góp phần nâng cao dân trí, đưa tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào cuộc sống.

8. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã.

UBND xã đã triển khai kịp thời, nhanh chóng các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp và của Đảng ủy, HĐND xã. Đã xây dựng thành các Chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo công chức chuyên môn, các thôn tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo công chức chuyên môn xây dựng các chương trình hành động, chương trình công tác bám sát với các yêu cầu nhiệm vụ thực hiện trong từng tuần, từng tháng, tùng quý, thường xuyên trao đổi lắng nghe phản hồi từ công chức chuyên môn, các thôn để để đưa ra chỉ đạo bám sát thực tế, giải quyết ngay những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đưa ra các chỉ đạo điều hành đảm bảo hiệu quả, kịp thời trong các hội nghị giao ban và thông qua các văn bản và chỉ đạo trực tiếp đến cán bộ, công chức và các trưởng thôn trong thực hiện nhiệm vụ.

9. Quốc phòng, an ninh

9.1 Công tác quân sự địa phương: Thực hiện nghiêm túc trực chỉ huy, trực SSCĐ. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2019 theo đúng kế hoạch, có 8 thanh niên nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập theo kế hoạch của cấp trên.

9.2 Tình hình an ninh, trật tự:

Nhìn chung tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2019 xảy ra 01 vụ gây rối TTCC tại thôn Bo thượng; 01 vụ trộm cắp tài sản tại thôn Pặt và 01 vụ tại nạn giao thông tại thôn Hiềng.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Việc triển khai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất một vụ lúa sang trồng cây màu sự vào cuộc của cán bộ và nhân dân chưa quyết liệt nên trển khai một số diện tích không đảm bảo thời vụ, diện tích không đạt KH, khâu thu mua bao tiêu sản phẩm còn nhiều hạn chế.

2. Công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2019 hiệu quả tiêm thấp, không đạt KH, nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành của nhân dân còn thấp, chưa hợp tác, chưa thấy được tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin trong chăn nuôi, đồng thời khâu tuyên truyền vận động và xử lý các hộ dân cố ý không tiêm chưa thật sự quyết liệt.

3. Một số chương trình công tác còn triển khai chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra như việc cấp GCNQSDĐ nhà ở và đất lâm nghiệp và công tác rà soát đất công ích để đấu thầu.

4. Hiện tượng vi phạm hành lang an toàn giao thông vẫn còn xảy ra. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

1. Từ những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các tháng còn lại phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu lớn theo kế hoạch năm 2019 như sau:

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất: 16,5%;

- Tổng vốn huy động đầu tư phát triển: 26 tỷ đồng.

- Đạt thêm 1 tiêu chí XDNTM

- Sản lương lương thực có hạt: 1796 tấn.

- Thu nhập bình quân đầu người/năm: 22 triệu đồng.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm: 8,0%;

- Số đơn vị đạt danh hiệu thôn, cơ quan văn hóa: 8.

- Xã Kỳ Tân đạt chuẩn về an toàn thực phẩm.

- Tỷ lệ khu dân cư đạt chuẩn về an ninh trật tự: đạt 100%.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chọn cây trồng phù hợp, hạn chế xảy ra dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân phát triển các loại hình kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động thu mua nông sản cho nhân dân đảm bảo cạnh tranh công bằng, có lợi nhất cho người nông dân.

- Tích cực khai thác các nguồn thu từ quỹ đất. Quản lý, điều hành chi ngân sách bám sát theo dự toán được huyện giao, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị kinh tế, quốc phòng an ninh của xã.

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở xã, nâng cao nội dung và chất lượng tin bài để nội dung ngày càng đa dạng, phong phú phục vụ tốt nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân. Tiếp tục giữ vững và phát triển trường Mầm non, Tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở các giai đoạn kế tiếp. Huy động mọi ngồn lực để đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường chuẩn quốc gia ở trường THCS. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã.

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân của Trạm y tế xã. Đảm bảo mọi người dân trong xã đều có thẻ BHYT để khám chữa bệnh. Tăng cường công tác giải quyết việc làm qua các chương trình hỗ trợ việc làm như xuất khẩu lao động, tham gia làm việc tại các công ty, xí nghiệp.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện việc đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng, duy trì tỷ lệ che phủ rừng.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự quốc phòng năm 2019. Đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ, súng săn tự chế, công cụ hỗ trợ và xung kích điện. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Thực hiện: Hà Khương

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019

Đăng lúc: 25/06/2019 07:29:28 (GMT+7)

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. Ngay từ những ngày đầu năm 2019 cấp ủy chính quyền xã đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, trọng tâm là tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới và xây dựng các cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, đảm bảo quốc phòng, an ninh, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 cụ thể như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kinh tế

1.1 Sản xuất nông nghiệp:

- Trồng trọt:

+ Kết quả sản xuất vụ Đông năm 2018-2019: Diện tích ngô dầy làm thức ăn chăn nuôi là 45/50 ha, đạt 90% KH, năng suất đạt 34 tấn/ha. Rau các loại đạt 25/25 ha đạt 100% KH, đậu các loại 1/1ha đạt 100% KH.

+ Tình hình sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2019: Diện tích trồng lúa 137ha vượt KH 1%, năng suất đạt 55 tạ/ha tăng 5,7% so với cùng kỳ, sản lượng đạt trên 753,5 tấn tăng 38 tấn so với cùng kỳ.

+ Diện tích gieo trồng ngô 32/45ha đạt 71% KH năm, diện tích sắn nguyên liệu 30ha đạt 100% KH năm, mía đạt 10,2ha. Các loại cây trồng khác bao gồm rau đậu và cây hằng năm khác đạt 85ha, thực hiện mô hình dong riềng 4,3ha.

+ Tổng diện tích gieo trồng đạt 341,3ha đạt 57% KH năm.

+ Sản lượng lương thực có hạt được 806 tấn, đạt 49% KH năm.

- Chăn nuôi: Theo thống kê, hiện tại tổng đàn gia súc xã Kỳ Tân có sự sụt giảm mạnh về số lượng, nguyên nhân chủ yếu do nhiều hộ dân không tái đàn và dịch bệnh xảy ra ở lợn, cụ thể số lượng đàn gia súc như sau:

+

Đàn trâu:

435 con

giảm 46,6%, đạt 54% KH năm.

+

Đàn bò:

763 con

giảm 33,2%, đạt 77,9% KH năm.

+

Đàn dê:

160 con

giảm 74,3%, đạt 53% KH năm

+

Đàn lợn:

514 con

giảm 60,5%, đạt 48,3% KH năm

+

Đàn gia cầm:

24000 con

giảm 9,4%, đạt 88,9% KH năm

- Kết quả tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 2019:

+ Tổng số văc xin đã nhận từ Trạm thú y: Tụ huyết trùng trâu bò 980 liều; Lở mồm long móng trâu bò 850 liều; Dịch tả lợn 450 liều; Tụ dấu lợn 160 liều; Cúm gia cầm h5n1 6000 liều; Dại chó mèo 240 liều, số tiền vắc xin là 5.627.000 đồng.

+ Kết quả tiêm: Trâu bò được 543 con, chó được 77 con, lợn 106 con, gia cầm 200 con, thu tiền tiêm được 2.171.000 đồng, còn nợ tiền vắc xin cho Trạm thú y sau khi trừ đi số thu là 3.456.000 đồng.

- Ngày 29/5/2019 xã Kỳ Tân đã phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên, UBND xã đã khẩn trương, nghiêm túc tiến hành các biện pháp dập dịch theo chỉ đạo của các cấp, tính đến ngày 12/6/2019 đã phát hiện 3 ổ dịch ở 3 hộ gia đình, số lợn đã tiêu hủy là 1.659 kg, hóa hóa chất đã phun 98 lít, 9 tạ vôi bột.

- Lâm nghiệp: Ngày 11/02/2019 (07/01 ÂL) UBND xã Kỳ Tân đã tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Kỷ Hợi năm 2019. Ngay sau buổi lễ phát động toàn xã đã trồng được 20 cây ban trắng dọc quốc lộ 217, 30 cây cau lùn trong khuôn viên UBND xã và đài tưởng niêm các anh hùng liệt sĩ, 6 cây vú sữa tại khuôn viên trạm y tế xã Kỳ Tân, 25 cây sấu tại khuôn viên các trường trên địa bàn, trồng được hơn 150 cây ăn quả, cây lâm nghiệp các loại tại các thôn trên địa bàn xã. Hiện tại toàn xã trồng được 36ha rừng tập trung; 6.000 cây phân tán các loại vượt xa KH đã đề ra. Tình hình an ninh rừng tương đối ổn định không có vi phạm lâm luật, không xảy ra cháy rừng, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng.

1.3 Tài chính ngân sách.

- Về thu ngân sách: Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 2.848.797.850 đồng.

Trong đó:

+ Thu điều tiết thuế: 11.214.000 đồng đạt 66,7% KH năm.

+ Thu thuế môn bài: 4.200.000 đồng đạt 140% KH năm.

+ Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên: 2.833.383.850 đồng.

- Về chi ngân sách: Chi ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 2.848.622.500 đồng.

Trong đó:

+ Chi lương, phụ cấp cán bộ xã, thôn bản: 2.437.842.500 đồng.

+ Chi hoạt động thường xuyên: 410.780.000 đồng

- Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Đã tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng được một số hạng mục công trình như sau: Khởi công xây dựng công trình Đường giao thông nối tiếp vào thôn Bo Thượng thuộc nguồn vốn Chương trình 135 năm 2019; khởi công xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông Bo Hạ đi Bo Thượng thuộc nguồn vốn Chương trình 135 năm 2019.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội.

2.1 Hoạt động Văn hóa thông tin:

Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của các cấp đến nhân dân luôn được duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả cao. 6 tháng đầu năm lên được 36 Băng zôn, 20 lượt bảng tin, có 95% số hộ treo cờ Đảng cờ Tổ quốc trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước. Đài truyền thanh xã phát và truyền tin 320 tin bài và các thông báo quan trọng khác của địa phương.

Vận động các hộ dân dọc quốc lộ 217 ở các thôn Hiềng; thôn Khà; thôn Buốc lắp cột điện thắp sáng trước cổng nhà, hiện nay đã có trên 60% số hộ có điện thắp sáng trước cổng. Tổ chức tuyên truyền vận động các thôn tổ chức trồng hoa và trồng cây tạo bóng mát, làm sạch môi trường dọc các trục đường, vận động nhân dân vệ sinh môi trường dọn đường làng ngõ xóm dọn dẹp được hơn 06 km đường giao thông nông thôn.

Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ mừng Đảng mừng xuân và tổ chức giao lưu văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ như ngày 8/3, 26/3; 30/4; 01/5;19/5/2019, nhiều hoạt động thể dục thể thao diễn ra trong quy mô toàn xã, các đơn vị giao lưu được 60 trận bóng chuyền nam, 20 trận bóng chuyền nữ. Thực hiện Kế hoạch xây dựng cơ quan kiểu mẫu, xã đã tổ chức thành lập 2 câu lạc bộ đó là câu lạc bộ Bóng chuyền và câu lạc bộ cầu lông cơ quan xã Kỳ Tân.

2.2 Chính sách xã hội:

- Lao động, giải quyết việc làm: Tích cực theo dõi tình hình lao động đi làm việc tại các công ty trong và ngoài nước (nhất là dịp trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi). Triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động. Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2019 các lao động đi làm tại các công ty trong nước ngày càng tăng góp phần giải quyết việc làm, đem lại thu nhập ổn định cho người lao động.

- Thực hiện chính sách Người có công, công tác Bảo trợ xã hội: Đến tháng 6/2019 xã có 42 đối tượng là người có công. Tiền chi trả cho các đối tượng tính đến tháng 4 năm 2019 (từ tháng 5 công tác chi trả chuyển sang bưu điện) như sau: Tiền chi trả thường xuyên là 313.536.000 đồng, quà lễ tết cho đối tượng chính sách 12.600.000 đồng, 61 suất bánh kẹo bảo hưng cho đối thờ cúng liệt sĩ. Tiền trợ cấp 1 lần 5.895.000 đồng. Thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 13 hồ sơ, trong đó có 6 hồ sơ đã được hưởng chế độ, 1 hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện, 1 bộ hồ sơ đang trong quá trình giải quyết, 5 bộ hồ sơ mai táng phí.

- Công tác BHYT, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em: Thực hiện tốt việc cấp phát, sửa, cắt giảm thẻ BHYT theo quy định. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được triển khai tích cực và đồng bộ.

- Công tác giảm nghèo: Hiện tại toàn xã còn có 159 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 16,86% (giảm 01 hộ nghèo so với đầu năm do chủ hộ đã chết và hộ chỉ có 01 khẩu), 238 hộ cận nghèo chiếm 25,05%. Trong dịp tết nguyên đán đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng người nghèo có: Quà Viettel cho 33 hộ nghèo mỗi hộ 500.000 đồng tiền mặt, 12 hộ nghèo được tặng quà quỹ thiện tâm mỗi suất là một túi quà và số tiền 400.000 đồng, đã cấp phát 3.015kg gạo cứu đói cho 201 khẩu nghèo.

2.2 Y tế:

Thực hiện tốt việc khám và điều trị cho bệnh nhân khi ốm đau, đảm bảo thuốc điều trị, đặc biệt là thuốc BHYT cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Tổng số lượt khám bệnh tại trạm: 1460 lượt; tổng số lượt điều trị: 43 lượt; Tổng số ngày điều trị tại trạm: 152 lượt; Bệnh nhân chuyển tuyến: 38 lượt. Công tác tiêm phòng cho trẻ em và phụ nữ mang thai được triển khai tốt. Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

2.3 Giáo dục:

- Nhìn chung công tác dạy và học của các khối trường chất lượng ngày càng được nâng cao, đã có thêm 1 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của xã lên 66,7%, đã đạt KH năm. Trong đó chất lượng giáo dục các khối trường như sau:

+ Khối Mầm non: Năm học 2018 - 2019 trường có 21 cán bộ giáo viên, trong đó 3 lãnh đạo quản lý, có 10 lớp với 349 cháu. Trường đã duy trì và tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn, đôn đốc nhắc nhở giáo viên phối kết hợp với phụ huynh trong các hoạt động CS&GD trẻ, động viên phụ huynh cho trẻ đến lớp chuyên cần, 100 % các nhóm, lớp thực hiện tốt chương trình GDMN.

+ Khối Tiểu học: Năm học 2018 - 2019 trường có 11 lớp với 328 học sinh, có 15 giáo viên, trong đó 2 cán bộ lãnh đạo quản lý. Về Chất lượng giáo dục: Tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt (tương đương học sinh giỏi) 30,5%; hoàn thành là 66,5%; chưa hoàn thành 3%, trường đã đạt các tiêu chí chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, không có hiện tượng tái mù chữ ở địa phương; tỷ lệ học sinh lên lớp và hoàn thành chương trình lớp học đạt 98,8 %; số học sinh đạt giải trong các kỳ thi, giao lưu cấp cụm, cấp huyện là: 28 em. Trong tháng 5 năm 2019 Trường Tiểu học được công nhận là Trường chuẩn quốc gia giai đoạn I.

+ Khối THCS: Trường hiện có 17 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó 2 lãnh đạo quản lý. Về quy mô trường lớp: Năm học 2018 - 2019 có 8 lớp với 216 học sinh tình hình duy trì sĩ số so với đầu năm đạt 100%. Về chất lượng giáo dục được giữ ổn định ở mức cao, chất lượng mũi nhọn được cải thiện, tham gia tốt các hoạt động giáo dục Kỹ năng sống đạt 1 giải Tư KHKT cấp huyện, 1 giải nhất cấp tỉnh thi Giao thông học đường. Kết quả xét tốt nghiệp đạt 100%, số học sinh giỏi 3,7%, số học sinh khá 35,6%; trung bình 58,8%, yếu 1,9%

2.4 Dân số - KHHGĐ:

Tính đến tháng 6 năm 2019 tổng số hộ toàn xã là 943 hộ, số khẩu là 4071 khẩu. Tình hình dân số tương đối ổn định, ít có biến động xảy ra. Công tác KHHGĐ, bảo về BMTE được được triển khai thường xuyên theo kế hoạch.

3. Địa chính - đất đai:

- Công tác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Hoàn thiện hồ sơ đo đạc chia tách đất lâm nghiệp, đã trình UBND huyện thẩm định. Đấu mối với đơn vị tư vấn đo đạc đất nhà ở để lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông báo đến nhân dân để thực hiện việc nộp tiền đo đạc. Lập xong hồ sơ trình UBND huyện thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhà ở 26 hồ sơ.

- Công tác hòa giải tranh chấp đất đai, quản lý đất đai: Thực hiện xong xác định diện tích đất công ích theo quy hoạch tại thôn Pặt đã tiến hành thực hiện đấu giá thầu lại.

- Hòa giải thành việc tranh chấp đất đai theo đơn kiến nghị của công dân 7 trường hợp, đã tiến hành hòa giải đúng trình tự theo quy định của pháp luật.

- Hoàn thành việc giải phóng mặt bằng công trình: Mở rộng, xây dựng trường mầm non Kỳ Tân; san lấp mặt bằng hành lang Quốc lộ 217 để trồng hoa, kết hợp giải tỏa hành lang các trường hợp hộ tái vi phạm; giải tỏa hành lang đường liên xã thôn Bo Hạ đi Bo Thượng để xây dựng đường bê tông nối tiếp tuyến đường.

4. Tư pháp - hộ tịch, Tiếp công dân - Bộ phận một cửa:

3.1 Tư pháp - hộ tịch.

Thực hiện việc đăng ký kết hôn cho 14 trường hợp, khai sinh 86 trường hợp (trong đó khai sinh đúng hạn 23, đăng ký khai sinh lại 63), khai tử 10 trường hợp, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24 người, xác minh hộ tịch 6 trường hợp, cấp trích lục khai sinh cho 87 lượt người. Tham gia hòa giải ở cơ sở 22 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 18 vụ việc, chuyển cấp trên giải quyết 4 vụ việc. Chứng thực 955 hồ sơ văn bằng. Thu phí, lệ phí chứng thực các hồ sơ văn bằng nộp ngân sách xã 1.910.000 đồng.

3.2 Tiếp công dân - Bộ phận một cửa:

- UBND xã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định. Đặc biệt, đã dành thời gian trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của công dân nên số lượng công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh giảm đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm 2019, lãnh đạo UBND đã tiếp 26 lượt công dân đến kiến nghị giải quyết các sự việc, nội dung kiến nghị chủ yếu liên quan đến đất đai và chế độ chính sách.

- Công tác tiếp dân tại bộ phận một cửa, việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, giải quyết đúng hạn. Các đơn thư khiếu nại của công dân được xem xét giải quyết kịp thời, đúng trình tự. Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tiếp nhận 1337 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 1337 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.Trong đó: lĩnh vực nông nghiệp 01 hồ sơ; lĩnh vực Chứng thực 955 hồ sơ; lĩnh vực đất đai 37 hồ sơ; lĩnh vực CSXH 31 hồ sơ; lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú 85 hồ sơ; lĩnh vực hộ tịch 228 hồ sơ.

- Công tác tham mưu cho UBND xã, lãnh đạo UBND xã để xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của UBND xã, lãnh đạo UBND xã, công tác phục vụ các hội nghị, tiếp khách cơ quan được triển khai được triển khai đầy đủ, đảm bảo theo kế hoạch công tác; các văn bản được soạn thảo đảm bảo đúng thể thức, kỹ thuật. Việc chấm công, quản lý tài sản cơ quan, được duy trì ổn định.

6. Hoạt động xây dựng nông thôn mới; vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Đã tổ chức triển khai Kế hoạch về duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được và 3 thôn đã đạt chuẩn NTM từ năm 2016 - 2018, phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, công chức phụ trách việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí XDNTM của 3 thôn đạt chuẩn, xây dựng kế hoạch để phấn đấu hoàn thành thêm các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia XDNTM của xã trong năm 2019 nâng tổng tiêu chí lên 13 tiêu chí.

- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng thôn điểm kiểu mẫu ở thôn Buốc, cơ quan kiểu mẫu tại cơ quan UBND xã, các ban ngành đoàn thể cùng với nhân dân thôn Buốc đã ra quân quyết liệt để nâng cao các tiêu chí NTM phù hợp với chuẩn thôn kiểu mẫu, cơ quan UBND xã đã triển khai tích cực các tiêu chí để xây dựng cơ quan văn hóa, chuẩn kiểu mẫu.

- Năm 2019 xã Kỳ Tân được giao chỉ tiêu xây dựng xã an toàn thực phẩm, 01 chuỗi thịt an toàn thực phẩm, 01 bếp ăn tập thể đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. UBND xã đã tích cực triển khai các giải pháp thực hiện như: Kiện toàn Ban chỉ đạo về quản lý ATTP, kiện toàn Ban nông nghiệp đầu mối quản lý ATTP, kiện toàn Tổ Giám sát cộng đồng thôn, Ban hành Quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo xã. Ban hành quy chế phối hợp với UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể tổ chức thông tin, tuyên truyền về ATTP. Thường xuyên lập đoàn kiểm tra giám sát các hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Đang xây dựng 01 bếp ăn tập thể, 01 lò giết mổ và 01 của hàng bán thực phẩm đạt chuẩn ATTP.

7. Hoạt động của các hội đặc thù trên địa bàn xã:

Các hội đặc thù trên địa bàn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và tuân thủ tôn chỉ, mục đích theo Điều lệ hội đã được phê duyệt; đảm bảo quyền và lợi ích của các hội viên khi tham gia tổ chức hội.

Nhìn chung, các đặc thù trên địa bàn xã đã có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của trên nhiều phương diện: Tập hợp, phản ánh yêu cầu, nguyện vọng và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; tích cực tuyên truyền, tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tính dân chủ và huy động các nguồn lực để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Các hội đặc thù tuỳ theo đặc điểm tình hình, khả năng của từng hội, đã tham gia tích cực tuyên truyền phổ biến các kiến thức khoa học, kỹ thuật góp phần nâng cao dân trí, đưa tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào cuộc sống.

8. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã.

UBND xã đã triển khai kịp thời, nhanh chóng các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp và của Đảng ủy, HĐND xã. Đã xây dựng thành các Chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo công chức chuyên môn, các thôn tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo công chức chuyên môn xây dựng các chương trình hành động, chương trình công tác bám sát với các yêu cầu nhiệm vụ thực hiện trong từng tuần, từng tháng, tùng quý, thường xuyên trao đổi lắng nghe phản hồi từ công chức chuyên môn, các thôn để để đưa ra chỉ đạo bám sát thực tế, giải quyết ngay những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đưa ra các chỉ đạo điều hành đảm bảo hiệu quả, kịp thời trong các hội nghị giao ban và thông qua các văn bản và chỉ đạo trực tiếp đến cán bộ, công chức và các trưởng thôn trong thực hiện nhiệm vụ.

9. Quốc phòng, an ninh

9.1 Công tác quân sự địa phương: Thực hiện nghiêm túc trực chỉ huy, trực SSCĐ. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2019 theo đúng kế hoạch, có 8 thanh niên nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập theo kế hoạch của cấp trên.

9.2 Tình hình an ninh, trật tự:

Nhìn chung tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2019 xảy ra 01 vụ gây rối TTCC tại thôn Bo thượng; 01 vụ trộm cắp tài sản tại thôn Pặt và 01 vụ tại nạn giao thông tại thôn Hiềng.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Việc triển khai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất một vụ lúa sang trồng cây màu sự vào cuộc của cán bộ và nhân dân chưa quyết liệt nên trển khai một số diện tích không đảm bảo thời vụ, diện tích không đạt KH, khâu thu mua bao tiêu sản phẩm còn nhiều hạn chế.

2. Công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2019 hiệu quả tiêm thấp, không đạt KH, nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành của nhân dân còn thấp, chưa hợp tác, chưa thấy được tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin trong chăn nuôi, đồng thời khâu tuyên truyền vận động và xử lý các hộ dân cố ý không tiêm chưa thật sự quyết liệt.

3. Một số chương trình công tác còn triển khai chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra như việc cấp GCNQSDĐ nhà ở và đất lâm nghiệp và công tác rà soát đất công ích để đấu thầu.

4. Hiện tượng vi phạm hành lang an toàn giao thông vẫn còn xảy ra. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

1. Từ những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các tháng còn lại phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu lớn theo kế hoạch năm 2019 như sau:

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất: 16,5%;

- Tổng vốn huy động đầu tư phát triển: 26 tỷ đồng.

- Đạt thêm 1 tiêu chí XDNTM

- Sản lương lương thực có hạt: 1796 tấn.

- Thu nhập bình quân đầu người/năm: 22 triệu đồng.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm: 8,0%;

- Số đơn vị đạt danh hiệu thôn, cơ quan văn hóa: 8.

- Xã Kỳ Tân đạt chuẩn về an toàn thực phẩm.

- Tỷ lệ khu dân cư đạt chuẩn về an ninh trật tự: đạt 100%.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chọn cây trồng phù hợp, hạn chế xảy ra dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân phát triển các loại hình kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động thu mua nông sản cho nhân dân đảm bảo cạnh tranh công bằng, có lợi nhất cho người nông dân.

- Tích cực khai thác các nguồn thu từ quỹ đất. Quản lý, điều hành chi ngân sách bám sát theo dự toán được huyện giao, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị kinh tế, quốc phòng an ninh của xã.

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở xã, nâng cao nội dung và chất lượng tin bài để nội dung ngày càng đa dạng, phong phú phục vụ tốt nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân. Tiếp tục giữ vững và phát triển trường Mầm non, Tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở các giai đoạn kế tiếp. Huy động mọi ngồn lực để đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường chuẩn quốc gia ở trường THCS. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã.

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân của Trạm y tế xã. Đảm bảo mọi người dân trong xã đều có thẻ BHYT để khám chữa bệnh. Tăng cường công tác giải quyết việc làm qua các chương trình hỗ trợ việc làm như xuất khẩu lao động, tham gia làm việc tại các công ty, xí nghiệp.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện việc đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng, duy trì tỷ lệ che phủ rừng.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự quốc phòng năm 2019. Đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ, súng săn tự chế, công cụ hỗ trợ và xung kích điện. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Thực hiện: Hà Khương
Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)