Sáng ngày 04/3/2019, MTTQ Việt Nam xã Kỳ Tân tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Về dự có đồng chí Bùi Minh Hiền - UVBTV - Chủ tịch UBMTTQ huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và Ban Thường trực MTTQ xã, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội xã Kỳ Tân cùng với Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác MTTQ các thôn, cán bộ lão thành cách mạng và 80 đại biểu chính thức đại diện dân dân tại các thôn trong xã đã về dự đông đủ.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kỳ Tân và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, từng bước cải thiện cuộc sống và xây dựng quê hương Kỳ Tân ngày càng đổi mới. Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động đã làm cho bộ mặt nông thôn của xã Kỳ Tân ngày thêm đổi mới. Đến nay, toàn xã có 4/6 thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hóa, 3/6 thôn đạt chuẩn Nông thôn mới, 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã đã làm tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; đồng thời, MTTQ xã cũng làm tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát. Cùng với đó, MTTQ Việt Nam xã Kỳ Tân và các tổ chức thành viên còn làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, xây dựng được 14 tổ tự quản ở các thôn về an ninh trật tự, an ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng. Thông qua các hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng quỹ hỗ trợ cho nông dân, công nhân nghèo, phụ nữ nghèo, cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ nhau với nét đẹp truyền thống "Lá lành đùm lá rách", vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; giải quyết việc làm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao.  

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã Kỳ Tân tập trung vào một số nhiệm vụ như: tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, triển khai các cuộc vận động thiết thực, ý nghĩa đến với 100% hộ dân; thực hiện tốt quy định xây dựng nếp sống văn minh, đạt danh hiệu văn hóa của 6/6 thôn, duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 90% trở lên; Toàn dân được phổ biến giáo dục pháp luật và chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, 100 % các ban công tác mặt trận các thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; tuyên truyền vận động thực hiện việc cưới, việc tang văn minh tiến bộ đạt 100% trở lên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Minh Hiền - UVBTV Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện Bá Thước đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã Kỳ Tân trong nhiệm kỳ vừa qua, các đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế và lưu ý một số vấn đề quan trọng để MTTQ Việt Nam xã Kỳ Tân nhiệm kỳ mới cần tập trung thực hiện như tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng NTM; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới để xây dựng quê hương Kỳ Tân đẹp giàu.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội MTTQ xã Kỳ Tân đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 30 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ xã Kỳ Tân khóa XX nhiệm kỳ 2019 - 2024, cử 05 đồng chí đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Bá Thước. Đồng chí Lữ Văn Quyền được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQ xã khóa XX nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Hà Khương