Ngày 06/12/2017, tại Hội trường thôn Bo Thượng xã Kỳ Tân, Tổ đại biểu số 1 HĐND xã đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, HĐND xã Khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự cuộc tiếp xúc có lãnh đạo xã Kỳ Tân và cử tri các thôn Buốc Bo, Bo Thượng, Bo Hạ.

Tại cuộc tiếp xúc, UBND xã Kỳ Tân đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Thường trực HĐND xã Kỳ Tân thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa XIX. Cử tri kho Bo đã kiến nghị với HĐND xã một số nội dung, như: Tiếp tục đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn; vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, vấn đề an toàn giao thông.

Tổ đại biểu HĐND xã đã tiếp thu và giải đáp các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Đồng thời, tiếp thu tổng hợp các ý kiến để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thực hiện: Hà Khương