Thôn Hiềng phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới, ra quân cao điểm thực hiện vệ sinh môi trường.

Thôn Hiềng phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới, ra quân cao điểm thực hiện vệ sinh môi trường.

Thôn Hiềng phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới, ra quân cao điểm thực hiện vệ sinh môi trường.

Thôn Hiềng phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới, ra quân cao điểm thực hiện vệ sinh môi trường.

Thôn Hiềng phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới, ra quân cao điểm thực hiện vệ sinh môi trường.

Đăng lúc 6 năm trước · 222 lượt xem

Ra quân thực hiện vệ sinh môi trường tại thôn Hiềng

Thôn Hiềng phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới, ra quân cao điểm thực hiện vệ sinh môi trường.

Đăng lúc 6 năm trước · 196 lượt xem