kytan.png

Xã Kỳ Tân nằm ở phía tây của huyện Bá Thước.
- Phía đông giáp các xã Thiết Kế và Văn Nho, huyện Bá Thước.
- Phía nam giáp xã Văn Nho, huyện Bá Thước.
- Phía tây giáp xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh và xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn.
- Phía bắc giáp xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn và xã Thiết Kế, huyện Bá Thước.