Giới thiệu chung về xã Kỳ Tân

Ngày 30/11/2017 14:45:50

Giới thiệu chung về xã Kỳ Tân

1. Tên đơn vị:

- Tên đơn vị: UBND xã Kỳ Tân.

- Địa chỉ: Thôn Pặt, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại: 0373.583.011

- Email: ubndkytan@gmail.com

2. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Lương Văn Săng

BT ĐU

0968140977

luongsangkt@gmail.com

2

Hà Văn Nguyệt

CT UBND

0915457678

hanguyetktbt@gmail.com

3

Hà Văn Nam

PBT ĐU

01679574195

hanamkytan@gmail.com

4

Hà Văn Hứa

PCT HĐND

01679903459

havanhuakytan@gmail.com

5

Vi Văn Điệp

PCT UBND

0963804900

vivandiepkytan1979@gmail.com

3. Quá trình thành lập và phát triển:

- Lịch sử hình thành: Sau cách mạng tháng 8/1945 thành công, hệ thống cai trị của đế quốc phong kiến bị lật đổ, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, chính quyền Cách mạng được thành lập, châu Tân Hóa đổi tên thành châu Bá Thước, các tổng xã cũ bị giải tán, thay thế bằng 7 xã mới được thành lập: Hồ Điền, Quý Lương, Long Vân, Ban Công, Quốc Thành, Thiết Ống, Văn Nho. Tên Văn Nho lấy từ tên danh nhân yêu nước Hà Văn Nho người bản Poọng Tớ, thôn Giáp Hạ xã Kỷ Luật, là một danh nhân yêu nước, đã hy sinh anh dũng trong phong trào Cần Vương chống Pháp hồi cuối thế kỷ XIX. Xã Văn Nho bao gồm phần đất đai và dân cư 4 xã của tổng Thiết Úng cũ là Thiết Kế, Thiết Trà, Kỷ Luật, Kỷ Thọ, chiếm một phần của mường Ống và toàn bộ mường Kỷ. Xã Văn Nho có 24 chòm bản, gồm 21 bản người Thái và 3 chòm người Mường.

Theo Quyết định 107/QĐ-NV ngày 02 tháng 4 năm 1964 của Bộ Nội Vụ về việc chia tách 7 xã của huyện Bá Thước thành 21 xã mới, xã Văn Nho chia ra làm ba xã: Văn Nho, Kỳ Tân, Thiết Kế. Tên xã Kỳ Tân được thành lập và giữ nguyên địa giới hành chính và địa bàn dân cư từ đó đến nay.

- Hệ thống chính trị:

+ Cơ cấu tổ chức của UBND xã Kỳ Tân: Ủy ban nhân dân xã Kỳ Tân có 4 thành viên, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Quân sự và ủy viên Công an. Người đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đồng thời là Phó Bí thư Đảng ủy xã. Bộ máy giúp việc của Ủy ban Nhân dân xã gồm có các công chức: Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng, Tài chính - Kế toán, Văn phòng - Thống kê, Văn hóa - Xã hội, Chỉ huy Trưởng quân sự, Trưởng công an.

+ Tổ chức Đảng, đoàn thể: Đảng ủy xã Kỳ Tân hiện nay có 15 ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy được Đại hội Đảng bộ xã bầu ra và có nhiệm kỳ 5 năm. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cấp gồm 5 đồng chí. Các cơ quan tham mưu trực thuộc gồm Văn phòng Đảng ủy và các Ban của Đảng ủy. Hiện nay xã Kỳ Tân có các tổ chức chính trị - xã hội gồm: Mặt trận tổ quốc xã và các Hội Nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các hội đặc thù khác.

- Điều kiện tự nhiên, dân số:

+ Xã Kỳ Tân là một xã vùng cao của huyện Bá Thước, cách xa huyện lỵ Bá Thước 25km, diện tích tự nhiên là 3001 ha; Với đặc điểm địa hình phức tạp núi cao diện tích đất sản xuất thuận lợi ít, chủ yếu là đất rừng. Xã Kỳ Tân có đường Quốc lộ 217 đi qua, tiếp giáp với nhiều xã trong đó có các các xã Lâm Phú của huyện Lang Chánh, Trung Xuân và Trung Hạ của Quan Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao lưu trao đổi hàng hóa phát triển kinh tế.

+ Theo số liệu năm 2016 xã Kỳ Tân có 959 hộ; có 4021 khẩu dân cư chủ yếu là người dân tộc Thái chiếm 98%.

- Di tích lịch sử: Có đền thờ vua Lê Thái Tổ tại Đon Ban thôn Bo Hạ nơi ghi dấu tích vua Lê Lợi dừng chân nghỉ trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

4. Các cá nhân điển hình của địa phương:

­- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hà Văn Kẹp.

- Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Anh.

- Nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc Thái Hà Nam Ninh.

5. Thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn xã:

Có doanh nghiệp tư nhân đầu tư và thương mại Phước Lộc địa chỉ tại thôn Khà, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước.

Giới thiệu chung về xã Kỳ Tân

Đăng lúc: 30/11/2017 14:45:50 (GMT+7)

Giới thiệu chung về xã Kỳ Tân

1. Tên đơn vị:

- Tên đơn vị: UBND xã Kỳ Tân.

- Địa chỉ: Thôn Pặt, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại: 0373.583.011

- Email: ubndkytan@gmail.com

2. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Lương Văn Săng

BT ĐU

0968140977

luongsangkt@gmail.com

2

Hà Văn Nguyệt

CT UBND

0915457678

hanguyetktbt@gmail.com

3

Hà Văn Nam

PBT ĐU

01679574195

hanamkytan@gmail.com

4

Hà Văn Hứa

PCT HĐND

01679903459

havanhuakytan@gmail.com

5

Vi Văn Điệp

PCT UBND

0963804900

vivandiepkytan1979@gmail.com

3. Quá trình thành lập và phát triển:

- Lịch sử hình thành: Sau cách mạng tháng 8/1945 thành công, hệ thống cai trị của đế quốc phong kiến bị lật đổ, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, chính quyền Cách mạng được thành lập, châu Tân Hóa đổi tên thành châu Bá Thước, các tổng xã cũ bị giải tán, thay thế bằng 7 xã mới được thành lập: Hồ Điền, Quý Lương, Long Vân, Ban Công, Quốc Thành, Thiết Ống, Văn Nho. Tên Văn Nho lấy từ tên danh nhân yêu nước Hà Văn Nho người bản Poọng Tớ, thôn Giáp Hạ xã Kỷ Luật, là một danh nhân yêu nước, đã hy sinh anh dũng trong phong trào Cần Vương chống Pháp hồi cuối thế kỷ XIX. Xã Văn Nho bao gồm phần đất đai và dân cư 4 xã của tổng Thiết Úng cũ là Thiết Kế, Thiết Trà, Kỷ Luật, Kỷ Thọ, chiếm một phần của mường Ống và toàn bộ mường Kỷ. Xã Văn Nho có 24 chòm bản, gồm 21 bản người Thái và 3 chòm người Mường.

Theo Quyết định 107/QĐ-NV ngày 02 tháng 4 năm 1964 của Bộ Nội Vụ về việc chia tách 7 xã của huyện Bá Thước thành 21 xã mới, xã Văn Nho chia ra làm ba xã: Văn Nho, Kỳ Tân, Thiết Kế. Tên xã Kỳ Tân được thành lập và giữ nguyên địa giới hành chính và địa bàn dân cư từ đó đến nay.

- Hệ thống chính trị:

+ Cơ cấu tổ chức của UBND xã Kỳ Tân: Ủy ban nhân dân xã Kỳ Tân có 4 thành viên, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Quân sự và ủy viên Công an. Người đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đồng thời là Phó Bí thư Đảng ủy xã. Bộ máy giúp việc của Ủy ban Nhân dân xã gồm có các công chức: Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng, Tài chính - Kế toán, Văn phòng - Thống kê, Văn hóa - Xã hội, Chỉ huy Trưởng quân sự, Trưởng công an.

+ Tổ chức Đảng, đoàn thể: Đảng ủy xã Kỳ Tân hiện nay có 15 ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy được Đại hội Đảng bộ xã bầu ra và có nhiệm kỳ 5 năm. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cấp gồm 5 đồng chí. Các cơ quan tham mưu trực thuộc gồm Văn phòng Đảng ủy và các Ban của Đảng ủy. Hiện nay xã Kỳ Tân có các tổ chức chính trị - xã hội gồm: Mặt trận tổ quốc xã và các Hội Nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các hội đặc thù khác.

- Điều kiện tự nhiên, dân số:

+ Xã Kỳ Tân là một xã vùng cao của huyện Bá Thước, cách xa huyện lỵ Bá Thước 25km, diện tích tự nhiên là 3001 ha; Với đặc điểm địa hình phức tạp núi cao diện tích đất sản xuất thuận lợi ít, chủ yếu là đất rừng. Xã Kỳ Tân có đường Quốc lộ 217 đi qua, tiếp giáp với nhiều xã trong đó có các các xã Lâm Phú của huyện Lang Chánh, Trung Xuân và Trung Hạ của Quan Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao lưu trao đổi hàng hóa phát triển kinh tế.

+ Theo số liệu năm 2016 xã Kỳ Tân có 959 hộ; có 4021 khẩu dân cư chủ yếu là người dân tộc Thái chiếm 98%.

- Di tích lịch sử: Có đền thờ vua Lê Thái Tổ tại Đon Ban thôn Bo Hạ nơi ghi dấu tích vua Lê Lợi dừng chân nghỉ trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

4. Các cá nhân điển hình của địa phương:

­- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hà Văn Kẹp.

- Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Anh.

- Nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc Thái Hà Nam Ninh.

5. Thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn xã:

Có doanh nghiệp tư nhân đầu tư và thương mại Phước Lộc địa chỉ tại thôn Khà, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước.
Từ khóa bài viết: