1. Bí thư Đảng ủy: Đồng chí Lương Văn Săng.
2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: Đồng chí Hà Văn Nam.
3. Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND: Đồng chí Hà Văn Nguyệt.
4. Cán bộ Văn phòng Đảng ủy: Đồng chí Lương Văn Nam.